Doğubayazıt  Halkın Sesi - Güncel Doğubayazıt Haberleri

TARİHİN EN ESKİ UYGARLIĞI:MISIR-MEZOPOTAMYA ,AKDENİZ KIYILARI YAKININDA DOĞMUŞTUR.

TARİHİN EN ESKİ UYGARLIĞI:MISIR-MEZOPOTAMYA ,AKDENİZ KIYILARI YAKININDA DOĞMUŞTUR.

TARİHİN EN ESKİ UYGARLIĞI:MISIR-MEZOPOTAMYA ,AKDENİZ KIYILARI YAKININDA DOĞMUŞTUR.   Girit in ilk kayıkları mö:2500 yılnda ak denizde dolaşmaya başlamıştır.denizciliğin ilk burda çıktığı sanılmaktadır.( girit ,fenike ,yunan)ticaret, şehir"site" devleti olanağı sağlamıştır.. fenike ,yunanlılar; denizi iki etki bölgesine ayırdılar .diğer halklar mallarınnı yakın limanlara yolladılar.ki iç bölge dekiler (tahıl köle baharat,çanak çömlek ticareti yaptılar. mö:ııı.yy itibariyle bölgede ROMA ÇAĞI BAŞLAR roma kartacayı yenip 150 yılda ticareti tekelleştirir.çin ,hindistana kadar karmaşık ilişkiler geliştirdiler.akdenizde dil ,din bütünlüğü sağladılar. ROMA ÖRNEK ŞEHİR ALINDI. HİRİSTİYANLIK YAYILDI   Akdeniz tarihinin 3.bölümü ms:5. yydan x.yy kadar uzanır.akdenizin biirliği,
kuzeyden :germen ,slav-güneyden ve doğudan müslümanların akınıyla parçalanır
kuzey :Bizans imp.luğu.güneyde arap imp. luğu arasında rekabet alanı olur.bu güçler ardı ardına :asya ,Avrupa arasında aracılık yapıp,uygarlaştırıcı oldular.
1-bizans :eski yunan,roma katkılarını sağlama aldılar.
2-araplar:aynı dil din kültür sayesinde,ak deniz güney kıyıllarını ispanyaya kadar birleştirip ,Avrupa ile kültürleştiler.
HIRISTİYAN AVRUPALILARIN ,AVRUPADAKİ Müslümanlara saldırıları,HAÇLI SEFERLERİ,bizansın gerilemesi.AKDENİZ TARİHİNİN :XIV.YYa kadar süren dönemini oluşturdu.HAÇLI SEFERLERİNİN BATIYA SAĞLADIĞI EKONOMİK, VE SOSYAL VE TEKNİK ÜSTÜN LÜĞÜN .SEBEPLERİNİ ,BU BAĞLAMDA GÖRMEK GEREKLİ.
veBATI ,DOĞU TİCARETİ .AVRUPANIN TEKELİNE GEÇTİ.İŞTE BATI YIKILAN FEODALİZM YIKINTILARI ARASINDAN ,BU ŞEKİLDE SIYRILIP DOĞUNUN MEDENİYETİYLE YÜZLEŞİNCE .FARKLI kültür ve ileri bir medeniyetle karşılaşıp etkisinde kalmış.vede ,coğrafi keşiflerle merakı artıp.dünyayı fethe yönelmiştir,(kristof kolomb vs...) akdeniz :turizm ve ticaret yoluna ,sanayi bölgesine dönüşmüş.vede kirlenmiştir
AKDENİZ BUGÜN TİCARETİN KALBİ DOLAYISYLA STRATEJİK BÜTÜN HESAPLARIN ODAKLANDIĞI .ONA BAĞLI OLARAK TRANS KAFKAS,DÜNYA JANDARMALIĞINI ,YAPAN GÜÇLERİN ÇİRİT ALANIDIR,(DÜNYA FİLOSUNUN %14 Ü AKDENİZDEDİR.eski baharat vs..yolu petrol yoluna dönüşmüş.(DÜNYADA TABİATIN ,SOSYAL ,EKONOMİK OLGULARIN ,DEVAMLI İÇ ÇELİŞKİLERLE,SÜREKLİ DEĞİŞİM HALİNDE ,OLDUĞU GERÇEKLİĞİ BU OLSA GEREK.BU GÜNÜN DOĞRUSU ,YARININ YANLIŞI OLABİLİYOR

11 Mayıs 2018 Cuma 06:15

http://www.dogubayazithalkinsesi.com/haber/45553/tarihin-en-eski-uygarligimisir-mezopotamya-akdeniz-kiyilari-yakininda-dogmustur-.html