Son Dakika
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ALMA’DAN GÜNEŞ AİLESİNE TEBRİK MESAJI Büyükşehir, yol çalışmalarını südürüyor Başkale Belediyesinden diyaliz merkezi Büyükşehir Belediyesinden Çatak'a modern otogar Leyla’yı JAK Timleri Arıyor Seçim Güvenliğini Görüştüler AĞRI GENÇLİK MERKEZİ PKNİKTE BİR ARAYA GELDİ Ağrı Defterdarı Mehmet Tural: Vergi Daireleri Hafta Sonu Açık Olacak IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET HAKKI ALMA, DOÇENTLİK UNVANI ALAN CELALETTİN GÖZÜAÇIK İÇİN KUTLAMA MESAJI YAYINLADI Erciş’in susuzluk sorunu son buldu
Doğubayazıt  Halkın Sesi - Güncel Doğubayazıt Haberleri
 
 
 
Doğubayazıt Orta Dereceli okullarda neler oluyor?...
 

Doğubayazıt Orta Dereceli okullarda neler oluyor?...

Doğubayazıt Orta Dereceli okullarda neler oluyor?...

19 Aralık 2016 Pazartesi 21:39
Yazdır
baskı

Doğubayazıt Orta Dereceli okullarda neler oluyor?...

 

1-Doğubayazıt Orta Dereceli Okullar neden Ağrı Valiliğinin oluşturduğu ”ihale yönetim sistemine “girmemekte ısrar ediyorlar?

 

2-Kamu kurum kuruluşlarının 4734 sayılı Kamu İhale Yasası uyarınca ihale yapmada hangi kriterlere uyması gerekir?

 

3-Yerel Gazetelerin Kamu İhale yasasında yeri nedir? Gazeteler ne istiyor?

 

4-Orta Dereceli okullar neden ve niçin açık ihale yapmayıp, pazarlık ve doğrudan temin yolunu seçmektedir? Gerekçeleri nedir?

 

Bu konuları şimdi tek tek tek inceleyelim:

 

1-Doğubayazıt Orta Dereceli Okullar neden Ağrı Valiliğinin oluşturduğu ”ihale yönetim sistemine “girmemekte ısrar ediyorlar?

 

2016 yılının ilk aylarında Ağrı Valiliğince “Valilik İhale Yönetim Sistemi” oluşturdu. Ağrı Merkez ve ilçelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları şifre almak suretiyle bu sisteme kayıt yapılmaktadır.

 

Bu sistemin amacı kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımlarında yapacakları ihale ilanlarının daha geniş kitleye ulaşmasını sağlamaktır. Öylece de ihalelerde saydamlık, şeffaflık sağlanacağı gibi rekabet ortamını da artıracaktır.

 

Ancak bir kısım orta dereceli okullar 2016 yılının bitimine yakın dilimde dahil oldukları görülmektedir. Bazı orta dereceli okulların halen bu sisteme dâhil olmamakta direnmektedirler. Valiliğin bu konuda gönderdiği iki genelgeye rağmen şifre alınmadığı görülmektedir. Bunların listesi Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğünde mevcuttur. Bu konuda genelgeye uymayanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılması gerekmez mi?..

 

 

2-Kamu kurum kuruluşlarının 4734 sayılı Kamu İhale Yasası uyarınca ihale yapmada hangi hangi kriterlere uyması gerekir?

 

 

4734 sayılı Kamu ihale Yasasın da ihaleler şöyle sınıflandırılmıştır.

Uygulanacak ihale usulleri

-Madde 18- İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

 

-Yine aynı kanunun 19-20-21 maddelerinde bu ihalelerin hangi koşullarda yapılacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca 22. maddede doğrudan temin sistemi belirtilmektedir.

 

-Mal ve hizmet alımlarındaki ödenek bölünemez

 

-Bu durum 4734 sayılı yasanın 5.maddesinde açıkça vurgulanmıştır.

 

“….Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez…”der.

,-4734 sayılı yasanın 62. maddesi şöyle der:

 

ı) (Ek: 30/7/2003-4964/38 md.) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz


3- Yerel Gazetelerin Kamu İhale yasasında yeri nedir? Gazeteler ne istiyor?

 

Gazetelerin ihale alması 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 13.Maddesinde açık ve net bir şekilde yazılmıştır.

 

Pekiyi, bir yerel gazetenin ilan alması için hangi koşulları yerine getirmesi gerekir?

 

-Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı kanun uyarınca yayınlanacak ilan ve reklamlar ile bunları yayınlayacak mevkuteler hakkında genel kurul Kararı’nın;

 

-73 ‘ncü maddesini gereğince 3-5 sigortalı fikir işçisi çalıştırmak koşuluyla,71’nci madde de belirtilen 18 ay bekleme süresinde sonra ilan alma hakkına kavuşur.

 

Bu nedenle; Yerel gazeteler olarak altını çizerek söylüyoruz: kimseden iane, ulufe ve sadaka istenmiyoruz. Bu hak devletin bize vermiş olduğu yasal bir haktır. Hiç bir kurumun yöneticisinin cebinden bu para çıkmıyor.


4-Orta Dereceli okullar neden ve niçin açık ihale yapmayıp, pazarlık ve doğrudan temin yolunu seçmektedir?  Gerekçeleri nedir?

 

İlk önce 4734 sayılı yasanın 62. maddesine göz atalım:,

 

-ı) (Ek: 30/7/2003-4964/38 md.) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz

 

Oysa şu okullar idareye gelen paranın %10’nu pazarlık ve doğrudan temin sistemi ile mal ve hizmet alımını sağlamaları gerekirken Yüzde yüz idareye gelen ödeneği pazarlık ve doğrudan teminde kullanmaktadırlar.

 

Gerekçelerine gelince:

 

-Efendim açık ihaleye çıkacak paramız yok.

 

Şimdi her ihale ekap’a çıkmak mecburiyeti var. Oraya para varda, gazetelere mi yok ?..

 

-4734 sayılı yasanın 5.maddesinde:” Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. “ demektedir.

 

-Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığında ihaleye çıkıldığında ilan parasını istemeleri için okullara genelge gönderilmiştir. Ayrıca okulların bünyesine %12’lik sonsuz bir harcama yetkisi verilmiştir.

 

Görüldüğü gibi okulların açık ihale yapmaları ve ilan vermeleri için, para yoktur demesinin dayanağı yoktur.

 

Efendim ı %10 ‘luk limitin saptanması Bakanlık bütçesinin %10’luk  limitini esas alıp, sürekli  pazarlık ve doğrudan  temin suretiyle mal ve hizmet alımlarını yaptıklarını ileri sürmektedirler.

 

4734 sayılı yasanın 53.maddesine bakalım.

 

Kamu İhale Kurumu

-Madde 53- a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve malî özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir.

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara’dadır.

Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Der.

 

Acaba Milli Eğitim Bakanının 4734 sayılı yasaya alternatif bir yasamı çıkarmış ki haberimiz olmamış(!) …keza bu tür alternatif neden diğer bakanlıklarda yok!

 

Ey okul yöneticileri ekap’a bakın Ağrı Merkez, Diyadin, Taşlıçay, Patnos, Tutak, Eleşkirt aynı sizin gibi orta dereceli okullardır. Bunlar yapıyorlar da, siz neden açık ihaleye çıkmıyorsunuz?...

 

-İhalenin kimler sorumlu olduğunu 4734 sayılı yasanın 4’ncü maddesinde açıkça belirtmiştir. Kendiniz avutmayınız.

 

-İşte açık ihale yapıldığında mallar bozuk olduğunda hiçbir şey yapamıyoruz.Bu sava kargalar bile güler.İhale şartnamesinde istediğiniz an ihale antlaşmasını iptal edebilirsiniz.Bu limanda  sizin için derin çıktı beyler(!)..

 

Bazı orta dereceli okullarda gelen ödeneği bekletip, tam yılsonuna denk getirterek açık ihaleden kaçınıyor. İsim yazmamıza gerek yok. Bu okul kendisini iyi biliyor.

 

Birde ihale ödeneklerini parçalayarak harcama yapılmaktadır. Bu çok riskli ve yanlış bir uygulamadır.

 

4734 sayılı yasanın 5.maddesi buna açıklık getirterek, bütünlüğü esas almıştır.

 

Bu tür hareket eden okul ateşle oynuyor. O okul kendisini çok iyi biliyor.

 

Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü iki kez toplantı yaptığı halde olumlu bir sonuç çıkmamıştır. Hiçbir okul Milli Eğitim Müdürlüğünü dinlemiyor…

 

Sözlerimiz bu yanlış yapanlaradır. Uygulamayı yasalar çerçevesinde yapanları tenzih ederiz.

 

Sonuç,4 yıldan beri üç gazeteci olarak okullara gidip yasal zorunlulukları anımsatmamız maalesef ciddiye alınmamıştır. Okulların keyfi davranmaları neticesinde yerel gazeteler meşru ve mukaddes olan haklarını alamadıkları gibi, kapılarına kilit vurma durumuna gelmiş bulunmaktadırlar.

 

Bu nedenle yasal uygulamada imtina eden ve gazetelerin yaşam haklarının gasp edilmesine yönelik uygulamada bulunanlar hakkında yasal yollara başvurulacağını bilinmesini isteriz!

 

Doğubayazıt Kamuoyuna saygı ile duyururuz!

 

DOĞUBAYAZIT HALKINSESİ GAZETESİ

NARİNKALE GAZETESİ

DOĞUBAYAZIT GAZETESİ

Anahtar Kelimeler: Doğubayazıt Orta Dereceli okullarda neler oluyor?...
Bu haber toplam 4926 defa okunmuştur
Haber Yorumları
Yorum Ekle
Cevdet abi ne güzelde açıklamış. Ama nerde bunu anlayacak idareciler. Zaten hepsini görevden almalı. Yerine de Cevdet abiyi atamalı. Hata hepsini birden yönetebilecek kabiliyettedir.
Cemali - 2016-12-20 20:54:44
 Diğer Haberler
Rahat Uyuyun Eğitim Şehitleri!
Kutlamak mı? hadi canım sende...
Beyazıt İl'den İlçe'ye nasıl indirildi?
DOĞUBAYAZIT HASTANESİNE DAİR!..
ESKİ BAYRAMLAR
ÇOK İŞLEVLİ AVM ÜZERİNE!...
PIRA HEMO(HEMO KÖPRÜSÜ)YAZGISINA TERK EDİLECEK Mİ?...
Eski Bayramlar
KAÇAN TREN!...
AĞRI DAĞI GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI CEVDET BAYCAN'IN BABALAR GÜNÜ MESAJI
HENÜZ TREN HATTI ELDEN GİTMEDEN!... YETKİLİLERE SESLENİŞ!...
TREN HATTI ÜZERİNE…(Ağrı Milletvekili Sayın Cesim Gökçe'ye,Ağrı Valisi Sayın Musa Işın'a,Ağrı ve Doğubayazıt STK'larına sesleniş!)
Tren hasreti bitecek mi?...(Ağrı Milletvekili Sayın Cesim Gökçe'ye,Ağrı Valisi Sayın Musa Işın'a,Ağrı ve Doğubayazıt STK'larına sesleniş!)
ESKİ RAMAZANLAR!...
Kuyumcu, kahveci olursa!...
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI DOĞUBAYAZIT'IN KESİN RESMİ SONUÇLARI
Bir güzel ekonomik girişim!...
DÜNYA SU GÜNÜ VE MURAT BARAJI-DOS PROJESİ
CEVDET BAYCAN'IN DOĞUBAYAZIT İSHAKPAŞA SARAYI VE EHMEDÊ XANÎ TANITIMI(VİDEO)
BABA ZEKİ!...
 
MEZNZİLE
Yazarlar
Namaz Vakitleri
İmsak
03:30
Güneş
05:18
Öğlen
12:22
İkindi
16:07
Akşam
19:05
Yatsı
20:38
Çok Okunanlar
Finans
İMKB 100
73.798
USD ALIŞ
2.8950
USD SATIŞ
2.9200
EURO ALIŞ
3.2830
EURO SATIŞ
3.3130
POUND ALIŞ
4.5330
POUND SATIŞ
4.6180
ALTIN ALIŞ
105.8100
ALTIN SATIŞ
108.0000
Çok Yorumlananlar
Hava Durumu
Havadurumu
Anket
Doğubayazıt Turizmi Nasıl Görüyorsunuz?
İyi
Çok İyi
Kötü
Sayısal Loto
15.08.2015
Tarihli Çekiliş Sonucu
01 - 04 - 10 - 15 - 16 - 20
Şans Topu
19.08.2015
Tarihli Çekiliş Sonucu
03 - 10 - 15 - 18 - 33 - 13
On Numara
17.08.2015
Tarihli Çekiliş Sonucu
07 - 14 - 16 - 17 - 19 - 24 - 28 - 29 - 31 - 36 - 43 - 49 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 60 - 62 - 69 - 72 - 76
Süper Loto
20.08.2015
Tarihli Çekiliş Sonucu
05 - 22 - 35 - 38 - 47 - 53
Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | RSS
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Haber Sitesi Kur