Son Dakika
İranlılar Ramazan Bayramı'nı Van’da geçirecek ZEKİ KAYA VEFAT ETMİŞTİR KÖY ÖĞRENCİLERİNDEN YIL SONU SERGİSİ BAY-DER'DEN DOĞUBAYAZIT'TAKİ İHTİYAÇ SAHİBİ HEMŞERİLERİMİZE GIDA YARDIMI. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin öğretmenlerin sosyal medyadan davetini kırmadı DOĞUBAYAZIT'TA ÖLÜM HABERLERİ Eleşkirt' ten Çıktım Yüküm Eriktir Van Gölü Aktivistlerinden ‘Uçkun Festivali’ atağı. Kars’ta binlerce genç şölende buluştu Patnos'ta binlerce çiçek ve ağaç toprakla buluşturuluyor
Doğubayazıt  Halkın Sesi - Güncel Doğubayazıt Haberleri
 
 
 
İbrahim Peker'den Diyadin İçin Proje Önerileri
 

İbrahim Peker'den Diyadin İçin Proje Önerileri

İbrahim Peker'den Diyadin İçin Proje Önerileri

30 Ekim 2013 Çarşamba 16:23
Yazdır

Barış ve demokrasi Partisinin gelecekteki Diyadin Belediyesinin olmazsa olmazları

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır.Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler.

 

D İ Y A D İ N B E L D İ Y E S İ N İ N İ L K E L E R İ.

 

1 -ŞEFFAF YÖNETİM

 

Gizlilik, kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin ,kayırmacılığın, politik ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da, kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir . Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'nda şu ifadeler yer almaktadır: "Gerçek ve tüzel kişiler, kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir.Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerin talep etmeleri halinde, istenen bilgi ve belgeleri kanunda belirtilen istisnalar dışında vermekle yükümlüdür." Belediyemiz, şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. Vatandaş, "yetki veren"dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir.

 

2- KATILIMCI YÖNETİM

 

Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar . Belediyemiz katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyleri"

 

KADIN VE GENÇLİK MECLİSLERİ

 

olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlayacaktır. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Diyadinve Diyadinlilere daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.3-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Belediyemiz, "bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanından ödün vermeksizin karşılamak", doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşmen alanına dönüştürmekle yükümlü olacaktır. Belediyemiz, Diyadinin gelişimini; çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi kendine görev addetmiştir Sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

 

4-HİZMETTE ADİL DAVRANIŞTA EŞİT OLMAK" Adalet mülkün temelidir" ifadesinde yer alan mülk kelimesi iktidar anlamına gelmektedir.Adalete dayanmayan iktidarlar temelsiz yapılardır. Belediyemizin karar ve uygulamalarının adalete dayanması, hizmette adil olunması temel ilkelerindendir. Adalet, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması gereken en yüce değerdir. Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Adil yönetim de haklının hakkını teslimi gerektirir. Belediyemizin karar ve uygulamalarında temel yaklaşım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır. Belediyemiz hizmet sunumunda Diyadinde yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Diyadinli belediyemizle ilişkisinde, aynı güleryüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir.

 

5-DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMAK

 

Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve ilçemizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna ulaşabilmesi için değişime uyum sağlamak zorundadır. Diyadin Belediyesi, kenti ve kentliyi ilgilendiren her alanda gelişmeleri, değişimi yakından takip etmeyi ve bunun gerektirdiği dönüşümleri sağlamayı ilke olarak kabul etmektedir.6-VATANDAŞ ODAKLILIK Diyadin Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş odaklı hizmettir. Çünkü, kamu kurumları ve belediyeler, vatandaşa hizmet etmek için vardır. Önce İnsan demek, insanın hakkınına saygı göstermek, insan haysiyetine uygun hizmet sunmak demektir. İnsanı rencide eden, insana saygı göstermeyen, insanın hakkına riayet etmeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Belediyelerin vatandaş odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir.

 

7-KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir.Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik, etkinlik ve kalite en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.Bu sebeple, DİYADİNE nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve hizmette kalite temel ilkelerindendir

 

8-ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ

 

Diyadinin ve ilçe halkının belediye hizmetleri ile ilgili beklentilerinin ve ihtiyaçlarının önceliklerinin de doğru tespiti gerekmektedir. Öncelikleri belirleme ve bu önceliklere göre hizmetlerin planlanması ve sunumu belediyemizin temel ilkelerindendir.9-PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA Kamu kaynaklarının doğru kullanımı, hizmetlerin etkin biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programı çalışma esastır. Belediyeler, günü birlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarının da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkan sağlarlar. Diyadin Belediyesi, çalışmalarında planlı ve programlı olmayı ilke olarak kabul eder.

 

10-TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI

 

Tarihi ve kültürel miras, bir toplumun hafızasını oluşturmaktadır.Diyadinimiz tarihi, kültürel ve doğal miras yönünden çok zengindir. Bu mirasa sahip çıkmak, onu koruma/kullanma dengesi içerisinde yaşatmak belediyemizin temel ilkelerindendir.11-TOPLUMUN DEĞER YARGILARINA SAYGILI OLMAK Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, ilçe halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü, toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir.Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez.

 

12-EĞİTİMLİ PERSONEL VE GÜLER YÜZLÜ HİZMET

 

İlçe ve ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek için sürekli gelişim çabası içerisinde olması gereklidir."Bir günü bir gününe denk olan ziyandadır" anlayışından hareketle her gün daha iyiye, daha güzele ulaşmak , nitelin ve nicelik olarak daha fazla hizmet üretmek için sürekli gelişim anlayışıyla hareket edecektir . Bu da eğitim ile mümkündür.Personelimizin eğitim seviyesinin yükselmesi, vatandaşa daha iyi hizmet sunmamız için gereklidir. Ancak, bu hizmetlerin sunumunda güleryüzlü olmak temel sorumluluklarımız arasındadır.

 

13-KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 

İlçemizin en önemli sorunlarından birisi de ilçede yaşayanların ilçelerine sahiplenmemelileredir. Kentlilik bilincinin gelişmemiş olması, kentimizi sahipsiz kılmakta, kent imkanlarının hoyratça kullanılmasına yol açmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi için kentlilik bilinci ile hareket edilmesi ve bu bilincin geliştirilmesi temel ilkelerindendir.

 

14-KENTİN ÇAĞDAŞ NORMLARA KAVUŞTURULMASI

 

İlçemizin sağlıklı ve sürdürülebilir mekanlara dönüşmesi için çağdaş normların ilçede gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Alt yapıdan donatıya, yeniden yapılanma sosyal ve kültürel hizmetlere kadar yerel hizmetlerin her alanında günümüz normlarına ulaşmak temel ilkelerindendir.

 

15-SAĞLIKLI KENTLEŞME

 

Ortak yaşam alanlarımız olan ilçemiz içinde yaşayanlar açısından sağlıklı nitelikte olması gerekmektedir. Sağlıklı kentleşme yapı stokundan altyapıya, çevreden sosyal-kültürel yapıya kadar kenti ve kentliyi etkileyen her alanda sağlıklı gelişimi gerekli kılmaktadır.Diyadin Belediyesi Siyasi olarak ilçemizin sağlıklı gelişimini sağlamak temel ilkelerindendir.

 

16-YEŞİL VE FERAH KENT

 

Diyadin,nin çevre ile uyumu, halkın doğa ile birlikte yaşayabilmesi için yeşil alanların oluşturulması, var olanların korunması ve kullanılabilirliğinin geliştirilmesi,ilçenin yapıları arasında oluşturulacak boş alanlarda ferahlığının sağlanması temel ilkelerindendir. Saygılarımla İbrahim PekerÖZGEÇMİŞ Demokratik ve Sosyal Hukuk Devletine sözde değil özetle bağlı bir insanım.

 

Ağrı'nın Diyadin ilçesinden rahmetli Şamil Peker'in oğlu, geçmiş dönemlerde 2 dönem belediye başkanlığı yapmış Cengiz Peker'in kardeşiyim.(yeni neslin, yani gençliğin tanıması için açıklama ihtiyacı duydum.)

 

1954 yılında Diyadin'de doğdum. İlk ve orta tahsilimi Diyadin'de, lise tahsilimi ise Ağrı Naci Gökçe ve Ankara Keçiören Lisesi'nde tamamladım.1973-1978  döneminde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazandım ve 1978 yılında Ekonomi -Maliye bölümünden mezun oldum. Adalet Bakanlığı'nda 1978 yılında göreve başladım.1979 yılında askere gittim. Asker dönüşü tekrar göreve başladım. Bakanlığın İdari ve Mali Başkanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünde şeflik,  Hukuk İşleri Şeflik Genel Müdürlüğünün İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Aynıyat Saymanlığı, Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundum. 1991 yılında Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğünde İktisadi Etütler Dairesi Başkanlığına atandım. Sırasıyla Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İdari ve Mali  İşler Daire Başkanlığı, Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı tekrar İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  İdari Ve Mali İşler Daşkanlığı vs .. (Bu süreçte değişen iktidarlara, siyasi görüş ve bakış açısına göre sırasıyla Daire Başkanlığından alınarak şeflik, uzmanlık, hastane müdür muavinliğine atanmalar.( Tümünde mahkeme kararıyla eski göreve döndüm) Şu anda atandığım görev, Sağlık Bakanlığı Müşavirliğidir. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Diyadin halkı icraatlara bakar, geçmişte yapılanları yadeder. Şunu da söyleyebilirim. Bir siyasetçi gibi de değil öyle bir kimliğim de yok. 34-35 yıllık bir devlet memurluğu hayatım var.  Diyadin'i şehircilik noktasında ve diğer konularda belli bir yerden alıp daha üst bir yere taşımak için üzerime düşen ne varsa, elimden geldiğince çalışıp, bunları yapmak istiyorum. Sonuç itibariyle siyasi bir  kaygı, siyasi bir gelecek düşünmedim.  Bunu samimiyetle söylüyorum arkamda birşey bırakırsam   bu bana yeterlidir.  Ben  Diyadin'de doğdum. Diyadin toprağında büyüdüm. Diyadinin insanları ile iç içeyim. Hiçbir hemşehrime yanlışım olmamıştır olamaz. Bulunduğum konumda üzerime düşen neyse yapmaya çalışmışımdır. Bürokraside oluşabilecekleri kanuni çerçeve içerisinde yapmak uğraşmışımdır.

 

Anahtar Kelimeler: İbrahim Peker'den Diyadin İçin Proje Önerileri
Bu haber toplam 7406 defa okunmuştur
...
Haber Yorumları
Yorum Ekle
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorum yapan siz olun.
 Diğer Haberler
KÖY ÖĞRENCİLERİNDEN YIL SONU SERGİSİ
Diyadin ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
Sürmelikoç Köy Okuluna Ziyaret
Mutlu Köy Öğrencilerine Ankara Gezisi
“ DÜŞ YERİNDE OKU-ÇİZ-OYNA BENİMLE” ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Ulukent Orta Okulu Öğrencilerimizden Mini Müze
Diyadin'in Çocuklarına Ankara ve Nevşehir Gezisi
Diyadin'den İlçe Sağlık Müdürlüğü Yaşlıları Unutmadı
Elifin Düşleri Tiyatro Oyunu Diyadin'de Miniklerle Buluştu
DİYADİN'DE İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ KUTLANDI
DİYADİN KAYMAKAMI "KAYMAKAMLIK MESLEĞİNİ" ÖĞRENCİLERE ANLATTI
YENİ BİNASINDA HİZMETE BAŞLAYAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE 112 ACİL İSTASYONUNDA İNCELEME
DİYADİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞܒNE YENİ BİNA
Ağrı Kızılay Şubesi’nden Kaymakam ve Belediye Başkanı Olgun Öner'e Ziyaret
Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yeni Binası Hizmete Açıldı
Diyadin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Diyadin'de "Okul Destek Projesi" Programı
DİYADİN KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKANI ÖNER, TEKİN’İ ZİYARET ETTİ
DİYADİN KAYMAKAMI OLGUN ÖNER'DEN ÇOCUKLARA SİNEMA KEYFİ
DİYADİN KAYMAKAMI OLGUN ÖNER'DEN KÖYLERE ZİYARET
 
Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | RSS
Doğunun En Büyük Haber Portalı, Doğubayazıt Haber, Doğubeyazıt Haber, Doğubayazıt Haberleri, Doğubeyazıt Haberleri, Doğubayazıt, Doğubeyazıt, Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: Haber Sitesi Kur